HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng lụa tơ tằm :
 

Để giữ lụa tơ tằm Việt Nam được bền lâu thì nên : Giặt khô ( hấp ) là tốt nhất. Hoặc có thể:
-       Cho vào nước thường giặt bằng tay nhanh với xà phòng nhẹ.
-       Giặt nhanh bằng dầu gội đầu và xà phòng tắm ( hoà tan dầu gội đầu với nước trước khi giặt ).
-       Xả sạch nhanh và giũ, vắt ráo nước sau đó phơi trong bong mát.
-       Ủi khi còn ẩm hoặc xịt nước trước khi ủi ( nên ủi mặt trái ).


**** Lưu ý : không ngâm hoặc giặt lâu trong nước.****

Manual silk
:

To keep Vietnam silk is durable, we should: Dry cleaning (steamed) is the best way, or :
- Hand wash gently with soap and clean water.
- Quick washing with shampoo and soap (dissolving shampoo with water before washing)
- Rinse quickly with water and shake, then drain squeezed dry in shade.
- Iron while still damp or spray before ironing ( we should iron the reverse side)


**** Note: Do not soak or wash in water for so long.****